Продукти в количка

Общи условия

Раздел I: Общи положения

 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ГВС трейд” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.termopompite.bg.

1.1 „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ – означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.termopompite.bg.

1.2 „ГВС трейд” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК BG206085970, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Северен, ж.к. Марица Гардънс, 002, ет. 4, наричано по-долу www.termopompite.bg или Дружеството.

1.3 Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.

1.4 Сайт означава уебсайта находящ се на www.termopompite.bg.

1.5 “ОНЛАЙН МАГАЗИН” означава виртуалният магазин находящ се на www.termopompite.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II: Общи условия за ползване на сайта на www.termopompite.bg

 2. Следните условия са условията на споразумението между Вас и www.termopompite.bg. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

2.1 Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.

2.2 Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

2.3 Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. www.termopompite.bg може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.

2.4 Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, www.termopompite.bg не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.

2.5 www.termopompite.bg се грижи за строгата конфиденциалност на предоставени от вас лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Получените данни ще бъдат използвани единствено и само за подобряване на нашите услуги.

2.6 www.termopompite.bg не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на www.termopompite.bg, дори ако той включва логото на www.www.termopompite.bg, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на www.termopompite.bg, и че www.termopompite.bg няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на www.termopompite.bg не означава, че www.termopompite.bg подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.

2.7 Доколкото е позволено от приложимия закон, www.termopompite.bg при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

2.8 www.termopompite.bg не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „ГВС трейт" ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.

2.9 www.termopompite.bg има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III: Общи условия за покупко – продажба на стоки и услуги посредством сайта на www.termopompite.bg

 


3. Цени

3.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

3.2 www.termopompite.bg си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци.

3.3 При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

3.4 При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4. Поръчки и доставка на стока и/или услуга

4.1 Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.

4.2 Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на www.termopompite.bg. Поръчки направени до 16.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 16.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до събота. Всички поръчки, които са направени в събота след 12.00 часа и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината- юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.

4.3 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма Спиди или Окей Експрес. Срокът за доставка е до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на www.termopompite.bg . Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Спиди или Окей Експрес в населеното място или до входа на зградата на адреса.

4.4 Ако даденият продукт е със статус “По заявка” срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.

4.5 Продуктите се изпращат след като сътрудник на www.termopompite.bg се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде поискано и по електронната поща, посочена от потребителя.

4.6 Стоките се доставят на получателите до входа на сградата.

4.7 Цената на доставката за климатици е БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

4.8 Всички пратки се изпращат след като пращането е отразено в сметката ни.

5. Плащане

5.1 Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

Банков превод

Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции

5.2 Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на www.termopompite.bg цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. 

6. Договорът за продажба от разстояние между www.termopompite.bg и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

7. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

7.1 Ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

7.2 Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на www.termopompite.bg рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

8. Гаранционно обслужване

8.1 За всяка стока на сайта www.termopompite.bg се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „ГВС трейд” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:

– гаранционната карта на продукта е изгубена;

– е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;

– се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;

– е нарушена физическата цялост на изделието.

- не са спазени условията по гаранция

8.2 В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „ГВС трейд” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.

8.3 Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към www.termopompite.bg чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект. Пловдив Клима указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове.

9. Защита на личните данни

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от www.termopompite.bg и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на www.termopompite.bg участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. “ГВС трейд” ЕООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под № ХХХХХХ и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.


10. Допълнителни условия

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.